Lanskogas Drogpolicy

Allmänt

Lanskoga är en ideell förening med målsättning att låta medlemmarna få spela dator och umgås. Genom detta vill klubben verka för god kamratskap, god klubbkänsla samt att ge medlemmarna en meningsfull fritid.

Varför ska vi ha en drogpolicy?

Att vara med i Lanskoga är mer än att bara spela och lana. Det handlar om social gemenskap.

Det är därför viktigt att miljön omkring lanen och spelandet är drogfritt och Lanskoga har därför antagit följande drogpolicy:

 

Alkohol och Tobak

Föreningen tillåter inte att någon medlem i någon form förtär droger, tobak och alkohol under angemang av föreningen.

Som ledare har man ett stort ansvar som förebild för lanarna. Därför kräver föreningen att alla ledare avstår från att använda droger, tobak och alkohol i samband med pågående verksamhet och angemang.

 

Narkotika och Doping

Vi kräver att våra medlemmar helt avstår från droger, tobak och alkohol under verksamhet bedriven i föreningens regi och på fritiden.

 

Åtgärder

Om vi upptäcker att någon/några ungdomar använder droger agerar vi på följande sätt:

 

1) Ledare samtalar med den brukande.

2) Ledare samtalar med föräldrar.

3) Om överträdelse beivras avstängning i upp till 2 Lan.

4) Om inte upprepade samtal med den aktive och föräldrar hjälper utesluts den aktive ur föreningen.

 

Om vi upptäcker att en ledare inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på följande sätt:

1) Resterande sex ledare samtalar med varandra och den brukande.

2) Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag

3) Som sista åtgärd utesluts ledaren ur klubben.

 

Handlingsplan

Följande aktiviteter planeras för att få till en diskussion kring drogrelaterade frågor samt att medvetengöra förenings ledamöter och medlemmar om föreningens ställningstagande.

• Lära styrelsen policyn.

• Informera förenigens övriga medlemmar om drogpolicyn.

• Ta ställning emot all konsumering av tobak, droger och alkohol.

 

Styrelsen Lanskoga

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *