Regler för Legion Network

Regler för ”Legion Network” av Lanskoga

Legion Network är ett event som arrangeras av föreningen Lanskoga

Med ditt godkännande av reglerna, godkänner du också att Lanskoga lagrar dina personuppgifter under en skälig tid.

1 ) REGLER

1.1 Varje besökare som är deltagande bekräftar ett bindande avtal för att följa reglerna på Legion Network. Lanskoga förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra reglerna. Uppdateringar publiceras så snart som möjligt på hemsidan.

1.2 Varje deltagare måste följa instruktioner från Lanskogas crew, brand – och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis och brandkår etc. (även om dessa instruktioner skulle gå mot Lanskogas och Legion Networks regler).

1.3 Lanskoga har nolltolerans avseende: förnedrande språk, hot, hatbrott samt uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning av etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning eller könsidentitet. Om du bryter mot dessa regler kan du bli avstängd från eventet helt eller delvis under en obestämd tidsperiod.

1.4 Alkohol och droger i någon form hör inte hemma och får inte tas med in i Lanskogas lokaler. Besökare som är berusade och/eller är påverkade av icke tillåtna ämnen kommer inte att tillåtas i lokalerna. Besökare som blir påkomna med alkohol, tobak och/eller narkotika i lokalen kommer bli avstängda från eventet helt eller delvis under en obestämd tid . Rökning är förbjudet inomhus och utomhus i närsyn av lokalen. E-cigg är ej tillåtet, varken med eller utan nikotin.

1.5 Energidryck får endast innehas av besökare 15 år och äldre på detta evenemang. Besökare under 15 år som blir påkomna med energidryck kommer få energidryckerna beslagtagna.

1.6 Allt beslagtaget gods, som beslagtagits på grund av paragraf 1 och dess underparagrafer förstörs, görs obrukbara eller elimineras för att undgå vidare användning.

2 ) SITTPLATSER/BILJETTER

2.1 Varje dataplats är giltig för en (1) person och en (1) dator till evenemanget (och en eventuell konsol ingår i dataplatsen). Med varje biljett får du en dataplats och en stol, och rätten att vara inne på Legion Network under hela evenemanget.

2.2  I utbyte mot dina personuppgifter får du ett armband som ger dig tillgång till att gå fritt in och ut ur Legion Network . Du är skyldig att visa armbandet för vår crew vid kiosken varje gång du passerar ut eller in.  Alla försök att lura systemet kommer att rapporteras till polisen omedelbart . Om du ertappas med bedrägeri eller försök till att komma in olagligt, kommer du att åtalas i den fulla omfattningen av lagen.

2.3 Betalda bordsplatser kan inte återbetalas . Sjukdom eller oförutsedda händelser ger dig inte en återbetalning .

2.4 Skulle eventet annulleras, kommer det att skjutas upp till ett senare datum, så kommer biljetten inte återbetalas, utan biljetten gäller vid det nya datumet för de senare eventet.

2.5 Varje registrerad bokare av bokningssystemet är ansvarig för att fylla i alla kontaktuppgifter korrekt. Platsen riskeras annars att bli ogiltigförklarad.

2.6 Eventuella störningar i under eventet gällande internet eller i elnätet ger dig inte en återbetalning eller reducerat pris. Inställda tävlingar eller andra händelser ger dig inte möjlighet för återbetalning eller reducerat pris.

2.7 De personuppgifter som du fyller i vid registreringen lagras och bearbetas av Lanskoga, som är ansvarig för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor tillåter du oss att behandla dina personuppgifter.

3 ) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

3.1 Deltagande i evenemanget Legion Network är på egen risk .

3.2 Följ våra regler, var försiktig, ät och sov normalt för bästa utnyttjande av eventet . Det rekommenderas starkt att få en fullständig god natts sömn om du tänker köra hem från Legion Network.

3.3 Lanskoga är inte ansvariga för eventuella ekonomiska förluster i samband med Legion Network, direkt eller indirekt, till exempel i fråga om ett inställt evenemang , elfel eller liknande .

3.4 Ingen person eller personer ska hålla Lanskoga ansvarig.

3.5 Lanskoga ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller utrustning. Lämna inte värdefulla ägodelar utan uppsikt!

4 ) SÄKERHET

4.1 Det är inte tillåtet att hantera eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på kraftverk, el-centraler eller liknande. Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt lägga något på el- och nätverkskablar som ligger mellan borden.

4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning . Använd kablar och förlängningar av god kvalitet. Elkablar av dålig kvalitet kan skada din datorutrustning.

4.3 De är absolut inte tillåtet att ta med sig någon form av: brödrost, mikrovågsugn, kaffekokare, riskokare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra höga effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även vanliga spotlights och vanliga 230V -lampor är en brandrisk och får endast användas med stor försiktighet och får inte vara täckt med brännbart material såsom papper, plast, kläder etc. Lanskoga crew har rätt att beslagta otillåtna apparater efter upprepade varningar.

4.4 Eld i vilken form som helst (stearinljus, tändare, spisar, gas eller liknande) får inte användas inomhus.

4.5 Det är inte tillåtet att ta med en sparkcykel, skateboard eller liknande transport redskap inom Folkets Hus egendom. Detta gäller inte för Lanskoga crew.

4.6 Du ansvarar för att hålla din plats och det omgivande området fritt från skräp, eftersom detta är brännbart material som ökar risken för brand. Släng dina sopor i återvinningskärl som är placerade i gångarna. Snälla hjälp oss att återvinna genom att placera ditt skräp på rätt plats (brännbart, burkar och – mycket viktigt – kontakta crew ang. elektriska saker såsom brutna tangentbord, kablar, kretskort etc. ).

4.7 Det är inte tillåtet att ta med en fåtölj, soffa eller liknande utan tillåtelse från crew. Dessa är både för stora och innehåller för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är mer välkommet.

4.8 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna. Använd anvisade sovsalar. Att sova sittande på stolen är tillåtet.

4.9 Det är inte tillåtet att på något sätt lagra tillhörigheter i gången bakom sin plats eftersom dessa gångar måste hållas fria i händelse av en brand! Dina tillhörigheter bör därmed kunna passa under ditt bord. Bords området är ca 120-150cm x  50cm. Det är inte tillåtet att lagra sovredskap på sovytorna.

4.10 Laserpekare är starkt förbjudet på Legion Network. Biljetter kan komma att återkallas och tillgång till Legion Network att stoppas.

5 ) EL OCH NÄTVERK

5.1 Varje deltagare ska vara medveten om avbrott i el-och / eller LAN- nät skulle kunna inträffa. Lanskoga crew kommer att reparera dessa problem med högsta prioritet.

5.2 Varje deltagare måste ta med sin egen utrustning till att ansluta det utsedda eluttag som tillhandahålls av Lanskoga. Det är inte tillåtet att ta el från din granne eller något annat eluttag. Detta är mycket viktigt att se till att belastningen på kraftcentraler hålls korrekt att minska eventuella el-fel.

5.3 Det är inte tillåtet att ta med någon form av PA-utrustning eller högtalare. För att minska ljudnivån och strömförbrukningen ska du använda hörlurar eller headset.

5.4 Du är strängt förbjudet att ta med någon form av: brödrost, mikrovågsugn, kaffekokare, riskokare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.

5.5 Det är inte tillåtet att ansluta egna WLAN-accesspunkter eller WLAN-routrar till Legion Networks nätverk.

5.6 Om din dator orsakar problem i nätverket som: virus, attacker, etc., kommer datorn kopplas bort tills problemet är löst. Om personen vägrar att koppla bort hans/hennes dator från nätverket har Lanskoga crew rätten att avhysa personen från lokalen.

5.7 Varje deltagare ska ta försiktighetsåtgärder för att skydda sig från nätverket mot spridning av virus, spionprogram etc. Alla rekommenderas att ha ett uppdaterat antivirusprogram och brandvägg installerade.

6 ) ÖVRIGT

6.1 Varje person får endast använda en stol vid varje dator utrymme. Det är inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att skapa en högre stol, ta med en kudde istället! Fotpallar under bordet är tillåtet.

6.2 Du är inte på något sätt tillåtet att bygga egna bord eller utöka redan existerande sådana.

6.3 Du får inte ändra eller röra Lanskogas kablar eller utrustning .

6.4 Lanskoga och Legion Network har en åldersgräns på att vara född senast 2010, deltagare under 18 år behöver ha sina föräldrars tillåtelse att delta i Legion Network. Målsman ska vara medveten om Legion Networks regler!

6.5 Att bryta svenska lagar under eventet ledder till att du anmäls till polisen och blir omedelbart avstängd från eventet i väntan på polisen.

6.6 Det är inte tillåtet att sälja någonting utan tillstånd från Lanskoga. Här ingår inte enstaka försäljning av second hand eller personliga tillhörigheter.

6.7 Att sätta upp affischer eller någon annan spridning av kommersiellt material, är propaganda är strängt förbjudet på Legion Network (utan särskild behörighet från Lanskoga).

6.8 När du accepterar Lanskogas avtal förbehåller vi oss rätt att publicera foton som tas i och utanför Legion Network på Internet utan att fråga ytterligare tillstånd från deltagare som kan vara synliga i bilden. Vi får även publicera era användarnamn på vår hemsida, om ni deltagit i någon av våra turneringar.